Czym są i jak działają fungicydy?

Fungicydy są często stosowane w nowoczesnym rolnictwie. Zajmują się bardzo różnymi gatunkami roślin, w tym mączniakiem prawdziwym, botrytisem czy plamistością liści. Do grupy chorób, które można zwalczać fungicydami, zalicza się również rizoktonię ziemniaka, rizoktonię phrysarcoides oraz ascomycetozę grochu. Jak działają te fungicydy?

Jak poprawnie stosować fungicyty?

Środki ochrony roślin można podzielić na: fungicydy (tutaj), insektycydy, herbicydy i inne kategorie. Z drugiej strony fungicydy można określić jako środki chemiczne, których celem jest ochrona roślin przed negatywnym działaniem grzybów. Warto wspomnieć, że „grzyb” oznacza po łacinie grzyb. Stąd nazwa tych fungicydów.

fungicydy

Fungicydy należy stosować naprzemiennie. Jest to zamierzone – aby patogeny nie rozwinęły na nie odporności. Zazwyczaj leczenie należy powtórzyć po 5-7 dniach, aby poprawić skuteczność. Odbywają się one przy sprzyjających warunkach pogodowych, czyli gdy nie ma deszczu i wiatru. Dzięki temu substancja nie zostanie szybko wypłukana ani przeniesiona na inne uprawy. W praktyce stosowanie fungicydów jest ekonomicznie uzasadnione, ze szczególnym uwzględnieniem upraw wielkoobszarowych. Oprócz likwidacji objawów choroby, warto przede wszystkim znaleźć źródło problemu. To najskuteczniejsza metoda walki, niezależnie od warunków.

Czy można mieszać fungicydy z herbicydami?

Przed zaplanowaniem zabiegu zmieszaj opryski fungicydów i herbicydów, jeśli producent na to pozwala. Ważna jest informacja na etykiecie każdego preparatu. Jednak prawidłowe mieszanie herbicydów i fungicydów wymaga odpowiedniej wiedzy i przestrzegania zasad związanych z mieszaniem herbicydów i fungicydów. Jednak nie zawsze jest możliwe mieszanie herbicydów z fungicydami, ponieważ nie wszystkie środki reagują ze sobą chemicznie, co może być nieskuteczne lub powodować znaczne uszkodzenia roślin.

Możesz również polubić…